TERMS AND CONDITIONS / VOORWAARDES

BESPREEKTE ETES IS STRENG VOORUIT BETAALBAAR!
ALLE EKSTRA BESTELLINGS MOET OP DIE SELFDE DAG BETAAL WORD!
Dit is U verantwoordelikheid om seker te maak dat ons wel U bestelling en betaling
ontvang het voor 10 vm. Internet en fax is partykeer van lyn af
Bestellings en kanselasies moet VOOR 10h00 uur in die oggend gedoen word.
Alle kanselasies en veranderinge moet skriftelik gedoen word vir Maandelikse en Weeklikse Kontrakte.
Bestellings vir Norkem Depot  moet vooraf betaal word by 130 Monument weg Aston Manor 
Geen geld sal by die Depot ontvang word nie.
Een maand kennisgewing word verlang as U nie meer wil voort gaan of `n breek wil
neem. Maak asb seker U gebruik al U krediet in die kennis maand.
`n 35% Aministrasie fooi sal gehef word vir KREDIET wat langer as 1 maand ongebruik is en as terug betaling verlang word.
35% Administrasie fooi sal gehef word vir Debiet as volle bedrag nie betaal is nie

AFLWERING:

Alle betalings en bewys van betaling moet gedoen word voor aflewering kan voortgaan.
GEEN MAALTYE SAL AFGELEWER WORD SONDER BEWYS VAN BETALING OF VOORAF REELING VIR KBA NIE (Drywer sal kos terug bring winkel toe, geen uitsonderings nie!!)
Maak asb seker van die regte bestelling voor U die winkel verlaat ons kan nie omruil na dit oop gemaak is nie.


STRICTLY !!!!! ALL ORDERS ARE TO BE PAID IN ADVANCE !
ALL EXTRA ORDERS FOR THE DAY MUST BE PAID THAT SAME DAY !
It is your responsibility to confirm with us before 10 am whether we have received your order or payment . The Internet and Fax are sometimes offline.
ORDERS AND CANCELLATIONS MUST BE DONE BEFORE 10H00 DAILY !
All cancellations and extras must be in writing for Monthly and Weekly Contracts.
A 35% admin fee will be charged for CREDIT if not used within 1 month`s time or if back payment is required rd.
35% Admin fee will be charged for orders that is not fully paid
All orders for Norkem depot to be paid in advance at 130 Monument rd Aston Manor
No money will be accepted at the Depot

DELIVERY:

ALL PAYMENTS OR PROOF OF PAYMENT MUST BE MADE BEFORE DELIVERY.
NO delivery will go out without proof of payment or prior arrangements for COD!
Driver will bring food back to the shop. No exceptions!
Please make sure you have received the right food order before leaving the shop we
do not exchange once opened.
NO ORDER FORM WILL BE ACCEPTED WITHOUT SIGNITURE.
By clicking accept you agree with and understand the terms and conditions, should you not agree with the terms and conditions, please click decline, you will then be returned to the meal menu page.